Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

פסיכותרפיה גופנית

Tag Archive

פסיכותרפיה גופנית

על פי הפסיכותרפיה הגופנית (או בשמה – איזון גוף נפש) הכאבים שבגופנו נובעים מהרגשות השונים שאנו חווים לאורך חיינו. בעזרת הידע של עולם הפסיכותרפיה ניתן לדעת אילו רגשות משפיעים על איזה איבר, ואיך ניתן לשחרר אותם בעזרת מגע, נשימה, תנועה ומדיטציה… כתפיים תפוסות וכואבות מאוד, לפעמים אף בצורה כרונית, תרבה להופיע אצל אנשים שלחץ לאחריות […]

Read More